Onlinebase

BTW-verhoging

Verhoging van het BTW-tarief per 1 oktober 2012

Beste klanten en relaties,

Zoals u wellicht reeds heeft vernomen wordt vanaf 1 oktober 2012 het algemene BTW-tarief verhoogd naar 21%. De Belastingdienst heeft hierbij gekozen voor een overgangsregeling waarbij het moment van levering van een product of dienst bepalend is voor het toe te passen BTW-tarief. Zo worden prestaties verricht vóór 1 oktober a.s. nog belast met 19% BTW; prestaties verricht op of ná 1 oktober 2012 worden belast met 21% BTW.

Onlinebase factureert altijd achteraf voor geleverde diensten, behalve voor hosting en CMS-lease. Deze kosten worden altijd vooruit gefactureerd. Op grond van de wettelijke overgangsregeling berekent Onlinebase vanaf 1 september a.s. 21% BTW op de hosting- en CMS-lease facturen. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van de Belastingdienst (www.belastingdienst.nl). Ook ons accountantskantoor FinQ heeft een informatief stuk hierover geschreven: www.finqaccountants.nl/blog/

Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd, mocht u desondanks nog vragen hebben dan vernemen wij dat graag.

Met vriendelijke groet,

Onlinebase

Geplaatst op 31 augustus 2012 om 13:25 u.

Alles in 'Nieuws'

114 bericht(en)