Onlinebase

Kernkaart.nl live!

Sinds 2004 draait de Kernkaart Wet Werk en Bijstand als een ColdFusion webapplicatie bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (MinSZW). In al die jaren heeft het Ministerie zelf ook het functionele onderhoud gedaan. Nieuwe gemeentecijfers op basis van de Wet Werk en BIjstand (WWB) werden een keer per jaar ingelezen in de ColdFusion backoffice webapplicatie en deze werden verrijkt met tussentijdse wijzigingen en updates. Al die jaren hebben de twee ColdFusion webapplicaties, mede gebouwd en technisch beheerd door Onlinebase, stabiel en naar tevredenheid gedraaid op het serverpark van het MinSZW.

Sinds 1 oktober 2010 is de website overgegaan naar het BKWI (Bureau Keteninformatisering Werk & Inkomen). Zij zullen ook het functioneel beheer overnemen van het MinSZW. Bij de overgang is de website ook omgezet naar het nieuwe rijksbrede 1 Logo design.

Geplaatst op 01 oktober 2010 om 13:17 u.

Alles in 'Nieuws'

114 bericht(en)